belangrijke veiligheidsinformatie (finasteride)

Important Safety Information

Avatargeschreven door melisse geb. gepubliceerd op 05 mei 2018 00:22

FINASTERIDE

Finasteride is voor gebruik door ALLEEN MANNEN en zou moeten NIET worden gebruikt door vrouwen of kinderen.

Lees deze patiënteninformatie voordat u Finasteride gaat gebruiken en elke keer dat u een nieuwe vulling krijgt. Mogelijk is er nieuwe informatie. Deze informatie vervangt niet het praten met uw zorgverlener over uw medische toestand of behandeling.

Wat is Finasteride?

Finasteride is een receptgeneesmiddel dat wordt gebruikt voor de behandeling van haarverlies bij mannen (alopecia androgenetica). Het is niet bekend of Finasteride werkt bij een terugtrekkende haarlijn aan weerszijden van en boven uw voorhoofd (temporele zone). Finasteride is niet bestemd voor gebruik door vrouwen en kinderen.

Wie mag Finasteride niet gebruiken?

Gebruik Finasteride niet als u: • Zijn zwanger of kunnen zwanger worden. Finasteride kan uw ongeboren baby schaden.
  • Finasteride-tabletten zijn omhuld en voorkomen contact met het geneesmiddel tijdens het hanteren, zolang de tabletten niet worden gebroken of fijngemaakt. Vrouwen die zwanger zijn of zwanger kunnen worden, mogen niet in contact komen met gebroken of gebroken Finasteride tabletten.
  • Als een zwangere vrouw in contact komt met fijngemaakte of gebroken Finasteride-tabletten, was het contactgebied dan onmiddellijk met water en zeep. Als een zwangere vrouw in contact komt met de werkzame stof in Finasteride, moet een zorgverlener worden geraadpleegd. Als een vrouw die zwanger is van een mannelijke baby het geneesmiddel in Finasteride inslikt of ermee in contact komt, kan de mannelijke baby geboren worden met geslachtsorganen die niet normaal zijn.
 • Zijn allergisch voor een van de ingrediënten in Finasteride. Zie het einde van deze bijsluiter voor een volledige lijst van ingrediënten in Finasteride.

Wat moet ik mijn zorgverlener vertellen voordat ik Finasteride inneem?

 • Vertel uw zorgverlener voordat u Finasteride inneemt als u:
  • Heeft u andere medische aandoeningen, waaronder problemen met uw prostaat of lever?
 • Vertel uw zorgverlener over alle medicijnen die u gebruikt,waaronder geneesmiddelen op recept en zonder recept, vitamines en kruidensupplementen.
 • Weet welke medicijnen u gebruikt. Houd er een lijst van bij om uw zorgverlener en apotheker te laten zien wanneer u een nieuw geneesmiddel krijgt.

Hoe moet ik Finasteride gebruiken?

Neem Finasteride precies zoals uw zorgverlener u zegt dat u het moet innemen. U mag Finasteride met of zonder voedsel innemen. Als u bent vergeten Finasteride in te nemen, neem dan geen extra tablet in. Neem gewoon de volgende tablet zoals gewoonlijk. Finasteride zal niet sneller of beter werken als u het meer dan eenmaal per dag inneemt.

Wat zijn de mogelijke bijwerkingen van Finasteride?

 • Verlaging van uw prostaatspecifieke antigeen (PSA)-spiegels in uw bloed. Finasteride kan invloed hebben op een bloedtest genaamd PSA (prostaatspecifiek antigeen) voor het screenen van prostaatkanker. Als u een PSA-test laat doen, moet u uw zorgverlener vertellen dat u Finasteride gebruikt omdat Finasteride de PSA-spiegels verlaagt. Veranderingen in PSA-niveaus moeten worden beoordeeld door uw zorgverlener. Elke verhoging van de follow-up PSA-spiegels vanaf hun laagste punt kan wijzen op de aanwezigheid van prostaatkanker en moet worden geëvalueerd, zelfs als de testresultaten nog steeds binnen het normale bereik liggen voor mannen die geen Finasteride gebruiken. U moet uw zorgverlener ook informeren als u Finasteride niet heeft gebruikt zoals voorgeschreven, omdat dit de PSA-testresultaten kan beïnvloeden. Neem voor meer informatie contact op met uw zorgverlener. • Er kan een verhoogd risico zijn op een ernstiger vorm van prostaatkanker bij mannen die finasteride gebruiken in een dosering van 5 maal de dosis Finasteride.

De meest voorkomende bijwerkingen van Finasteride zijn:

 • Vermindering van geslachtsdrift
 • Problemen met het krijgen of behouden van een erectie
 • Een afname van de hoeveelheid sperma

Het volgende is gemeld bij algemeen gebruik met Finasteride:

 • Borsttederheid en vergroting.
  • Vertel uw zorgverlener over eventuele veranderingen in uw borsten, zoals knobbels, pijn of tepelafscheiding.
 • Depressie
 • Afname van de zin in seks die aanhield na het stoppen van de medicatie
 • Allergische reacties, waaronder: huiduitslag, jeuk, netelroos en zwelling van de lippen, tong, keel en gezicht
 • Problemen met ejaculatie die aanhielden na het stoppen met medicatie
 • Testiculaire pijn
 • Moeite om een ​​erectie te krijgen die aanhield na het stoppen van de medicatie
 • Mannelijke onvruchtbaarheid en/of slechte kwaliteit van sperma
 • In zeldzame gevallen, mannelijke borstkanker

Vertel het uw zorgverlener als u een bijwerking heeft die u hindert of die niet weggaat.

Dit zijn niet alle mogelijke bijwerkingen van Finasteride. Vraag uw zorgverlener of apotheker om meer informatie. Bel uw arts voor medisch advies over bijwerkingen. U kunt bijwerkingen melden aan de FDA op 1-800-FDA1088.

Hoe moet ik Finasteride bewaren?

Bewaar Finasteride bij kamertemperatuur tussen 59˚F tot 86˚F (15˚C tot 30˚C). Bewaar Finasteride in een gesloten container en bewaar Finasteride tabletten droog (beschermen tegen vocht).

Houd Finasteride en alle geneesmiddelen buiten het bereik van kinderen.

Algemene informatie over het veilige en effectieve gebruik van Finasteride.

Geneesmiddelen worden soms voorgeschreven voor andere doeleinden dan vermeld in deze Patiënteninformatie. Gebruik Finasteride niet voor een aandoening waarvoor het niet is voorgeschreven. Geef Finasteride niet aan andere mensen, ook niet als zij dezelfde symptomen hebben als u. Het kan hen schaden.